Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møte 26. november 1996: Stortinget ber Regjeringa betegne statsskatten som beregnes på samme grunnlag som fellesskatten etter lov om Skattefordelingsfondet, statsskatt, ikke fellesskatt.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet