Atomvirksomhet og kjemiske våpen i våre nordlige nærområder

St.meld. nr. 34, innst. S. nr. 189 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1994 Innst. S. nr. 189 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994