Norges deltakelse i De forente nasjoners 48. ordinære generalforsamling og gjenopptatte sesjoner av FNs 47. generalforsamling

St.meld. nr. 35, innst. S. nr. 126 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1994 Innst. S. nr. 126 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.05.1994