Personellpolitikk for omstilling av Forsvaret

St.meld. nr. 31, innst. S. nr. 182 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1994 Innst. S. nr. 182 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1994