Tidsfrister for de enkelte kategorier av bygg, anlegg, uteområder, transport og IKT er nådd

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet