Den 80. internasjonale arbeidskonferanse (ILO) i Geneve 1993

St.meld. nr. 36, innst. S. nr. 153 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.05.1994 Innst. S. nr. 153 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1994