Videreutvikling av Schengen-regelverket

St.prp. nr. 52 (2008-2009), Innst. S. nr. 241 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2009 Innst. S. nr. 241 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket i tilknytning til den felles europeiske visumdatabasen. Utpekte myndigheter i medlemslandene og Europol har tilgang til VIS med henblikk på å hindre, avdekke og etterforske terrorhandlinger og andre kriminnelle handlinger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2009