Den videre drift av navigasjonsskolefartøyet M/S Sjøveien

St.prp. nr. 34, innst. S. nr. 151 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1994 Innst. S. nr. 151 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1994