EOS-utvalget

Innst. S. nr. 197 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.04.2009 Innst. S. nr. 197 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Som medlemmer av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2009 - 30. juni 2014 er valgt Helga Hernes, Theo Koritzinsky og Wenche Elizabeth Arntzen. Som leder er valgt Helga Hernes, og som nestleder er valgt Svein Grønnern.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2009