Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen, Tor Nymo, Eli Sollied Øveraas og Johanne Gaup om å etablere en solidarisk fraktutjevningsordning for dagligvarer

Dokument nr. 8:25, innst. S. nr. 127 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Johanne Sommersæter, Odd Roger Enoksen, Tor Nymo Saken er behandlet i finanskomiteen Vedtatt vedlagt protokollen Innstilling avgitt 04.05.1994 Innst. S. nr. 127 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1994