Lov om granskingskommisjonen for gransking av påstander om ulovlig overvåking av norske borgere ( Lund-utvalget)

Innst. O. nr. 24, besl. O. nr. 32 for 1993-94

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Innstilling avgitt 17.02.1994 Innst. O. nr. 24 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1994

   Behandlet i Odelstinget: 22.02.1994

   Behandlet i Lagtinget: 03.03.1994