Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Jan P. Syse og Erna Solberg om et utvidet system for medarbeideraksjer i norske selskaper

Dokument nr. 8:28, innst. S. nr. 134 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Jan P. Syse, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen (vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 10.05.1994 Innst. S. nr. 134 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1994