Meddelelse fra stortingsrepresentant Kristin Halvorsen i Stortingets møte 1. februar 1994 om at hun trekker tilbake forslag om endrede retningslinjer for Husbankens sanering av fellesgjeld i borettslag

Innst. S. nr. 104 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.03.1994 Innst. S. nr. 104 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1994