Framlegg frå stortingsrepresentantane Hallgrim Berg, Kjellaug Nakkim og Kaci Kullmann Five om å avgrense den omseggripande sponsorverksemda i Norsk rikskringkasting

Dokument nr. 8:32, innst. S. nr. 170 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgrim Berg, Kaci Kullmann Five, Kjellaug Nakkim Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen (vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 07.06.1994 Innst. S. nr. 170 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1994