Forslag fra stortingsrepresentantene Lisbeth Holand og Inge Myrvoll om å be Regjeringen foreslå endringer i offentlighetsloven og andre lover for å sikre innsyn i offentlige organers saksbehandling

Dokument nr. 8:33, innst. S. nr. 155 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Myrvoll, Lisbeth Holand Saken er behandlet i justiskomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 31.05.1994 Innst. S. nr. 155 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1994