Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. juli 1992 - 30. juni 1993

Innst. S. nr. 107 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.03.1994 Innst. S. nr. 107 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.04.1994