Framlegg frå stortingsrepresentant Lars Sponheim om tiltak for å redusere det offentlege skjemaveldet overfor små bedrifter

Dokument nr. 8:35, innst. S. nr. 168 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 03.06.1994 Innst. S. nr. 168 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994