Forslag fra stortingsrepresentantene Anders C. Sjaastad, Arild Hiim og Kjellaug Nakkim om tiltak for å redusere kriminalitet blant barn og unge ( Økning av rammen for foreldres erstatningsansvar)

Dokument nr. 8:36, innst. S. nr. 131 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders C. Sjaastad, Arild Hiim, Kjellaug Nakkim Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.05.1994 Innst. S. nr. 131 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1994