Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1992 og 1993

St.meld. nr. 32, innst. S. nr. 140 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1994 Innst. S. nr. 140 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1994