Miljøvernministerens miljøpolitiske redegjørelse

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra miljøvernministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet