Forslag fra stortingsrepresentantene Terje Sandkjær, Magnus Stangeland og Johanne Gaup om at det innføres påbud om ekstra, høytsittende bremselys på biler

Dokument nr. 8:38, innst. S. nr. 157 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Johanne Sommersæter, Magnus Stangeland, Terje Sandkjær Saken er behandlet i samferdselskomiteen (ikke bifalt) Innstilling avgitt 31.05.1994 Innst. S. nr. 157 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1994