Framlegg frå stortingsrepresentant Jon Lilletun om kriteriane i inntektssystemet til kommunane i høve til skulekretsinndeling

Dokument nr. 8:41, innst. S. nr. 183 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Lilletun Saken er behandlet i kommunalkomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 08.06.1994 Innst. S. nr. 183 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994