Framlegg frå stortingsrepresentant Jon Lilletun om å be det nyoppretta tekniske berekningsutvalet rekna ut kostnadene ved Reform'94 og arbeidstidsavtalen for lærarar

Dokument nr. 8:42, innst. S. nr. 128 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Lilletun Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 05.05.1994 Innst. S. nr. 128 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 09.05.1994