Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1993

Dokument nr. 2, innst. S. nr. 160 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1994 Innst. S. nr. 160 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1994