Handelsministerens tilleggsredegjørelse om resultatet av forhandlingene med Den europeiske union om vilkårene for norsk medlemskap

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra handelsministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet