Endringer i Stortingets forretningsorden mv

Innst. S. nr. 288 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 288 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt diverse endringer i Stortingets forretningsorden som følge av at Odelstinget og Lagtinget bortfaller i Stortingets lovbehandling fra høsten 2009, samt enkelte andre endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2009