Årsmelding for 1993 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen ( Sivilombudsmannen)

Dokument nr. 4, innst. S. nr. 192 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1994 Innst. S. nr. 192 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1994