Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Innst. O. nr. 127 (2008-2009), beslutning. O. nr. 154 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. O. nr. 127 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009