Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å be Regjeringen nedlegge Nygaard Haug-utvalget og overføre utvalgets materiale til Lund-utvalget oppnevnt av Stortinget

Dokument nr. 8:53, innst. S. nr. 191 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i forsvarskomiteen (vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 10.06.1994 Innst. S. nr. 191 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1994