Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1993

Dokument nr. 9, innst. S. nr. 161 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1994 Innst. S. nr. 161 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1994