Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1994 til folkeavstemningen over spørsmålet om Norge bør bli medlem av Den europeiske union (EU)

St.prp. nr. 57, innst. S. nr. 186 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1994 Innst. S. nr. 186 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1994