Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om at Regjeringa må dekke erstatningsbeløp og saksomkostninger som Heismontørenes fagforening er idømt etter politiske aksjoner mot arbeidsløshet og for solidarisk deling av byrdene ved rullerende permittering

Dokument nr. 8:59 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet