Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget skal be Regjeringen instruere NRK om å overføre TV-rettighetene til fotball-VM til et annet TV-selskap og instruere Televerket om å stille sendernettet til disposisjon for dette selskap slik at norske TV-eiere sikres tilgang på overføring fra fotball-VM, dersom dispensasjon fra streiken i NRK ikke gis

Dokument nr. 8:66 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen (ikke bifalt)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet