Endring i vedtak av 26. november og 17. desember 1993 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift)

St.prp. nr. 61, innst. S. nr. 207 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.09.1994 Innst. S. nr. 207 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.09.1994

   Behandlet i Stortinget: 30.09.1994