Forslag fra stortingsrepresentant Erna Solberg om endring av aksjelovens § 11-12 slik at årsrapporten skal opplyse om fallskjermer

Dokument nr. 8:5, innst. S. nr. 86 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg Saken er behandlet i justiskomiteen ( vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 18.12.1992 Innst. S. nr. 86 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 11.01.1993