Forslag fra stortingsrepresentantene Erik Solheim og Lisbeth Holand om etterlønn for statsråder og stortingsrepresentanter

Dokument nr. 8:33 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Lisbeth Holand Saken er til behandling i Stortingets presidentskap (Vedtatt vedlagt protokollen, jf. innst. S. nr. 190 for 1992-93)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet