Overvåkingspolitiets behandling av den såkalte Mossad-saken

St.meld. nr. 22 for 1991-92, jf. St. meld. nr. 65 for 1991-92, innst. S. nr. 14 for 1992-93 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.10.1992 Innst. S. nr. 14 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 26.10.1992