Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Sortåsløkken og Marie Lovise Widnes om lovfesting av kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede

Dokument nr. 8:8, innst. S. nr. 106 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marie Lovise Widnes, Magnar Sortåsløkken Saken er behandlet i sosialkomiteen (tilbakesendt komiteen i Stortingets møte 17. mars 1992) Innstilling avgitt 27.02.1992 Innst. S. nr. 106 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 22.10.1992