Lov om husdyravl og lov om endringer i visse andre lover på Landbruksdepartementets område som følge av EØS-avtalen

Ot.prp. nr. 75 for 1991-92, innst. O. nr. 20, besl. O. nr. 22-23 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 02.11.1992 Innst. O. nr. 20 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 16.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.1992