Frå sektoretatar til samfunnsetatar. Om organisering av landbruksetatane

St.meld. nr. 40 for 1991-92, innst. S. nr. 34 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1992 Innst. S. nr. 34 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1992