Statens forvaltnings- og personalpolitikk

St.meld. nr. 35 for 1991-92, innst. S. nr. 63 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen (vedlegg NOU 1988:15, NOU 1988:40 og NOU 1991:26) Innstilling avgitt 04.12.1992 Innst. S. nr. 63 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1992