Industrifondets virksomhet i 1990 og 1991

St.meld. nr. 57 for 1991-92, innst. S. nr. 30 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 27.10.1992 Innst. S. nr. 30 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.11.1992