Verneplan IV for vassdrag ( NOU 1991:12A og 12B)

St.prp. nr. 118 for 1991-92, innst. S. nr. 116 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 25.03.1993 Innst. S. nr. 116 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 01.04.1993