Forslag fra stortingsrepresentantene Ragnhild Queseth Haarstad, Syver Berge og Tove Kari Viken om en samlet forvaltningsplan for Dovrefjell

Dokument nr. 8:36 for 1991-92, innst. S. nr. 123 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad, Syver Berge, Tove Kari Viken Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 01.04.1993 Innst. S. nr. 123 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 19.04.1993