Norsk luftfartsplan 1993-97

St.meld. nr. 47 for 1991-92, innst. S. nr. 36 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 03.11.1992 Innst. S. nr. 36 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 24.11.1992