Retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler

Innst. 36 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.11.2009 Innst. 36 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 19.11.2009