Lov om legemidler m.v. og om endringer i visse andre lover som følge av EØS-avtalen

Ot.prp. nr. 70 for 1991-92, innst. O. nr. 8, besl. O. nr. 19 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 21.10.1992 Innst. O. nr. 8 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1992

   Behandlet i Odelstinget: 13.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 16.11.1992