Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å endre regelen om 50 % egenproduserte program for lokal-TV-selskap

Dokument nr. 8:47 for 1991-92, innst. S. nr. 96 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen ( avvist i Stortingets møte 23. februar 1993) Innstilling avgitt 09.02.1993 Innst. S. nr. 96 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.1993

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1993