Opprettelse av fengsel for straffe- og/eller sikringsdømte med store atferdsavvik

St.meld. nr. 56 for 1991-92, innst. S. nr. 18 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.10.1992 Innst. S. nr. 18 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.11.1992