Brannulykken på passasjerferjen Scandinavian Star

St.meld. nr. 63 for 1991-92, innst. S. nr. 108 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen (vedlegg NOU 1991:1A og B Scandinavien Star -ulykken, 7. april 1990) (utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 10.03.1993 Innst. S. nr. 108 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.03.1993